eshgholaneh

یک جمله زیبا بگو؟؟

دختر باس
تیکه کلامای باحال داشته باشه
با نمک و خنگ باشه
کوچولو موچولو و ریزه و بغلی باشه  عاشق کفش پاشنه بلند باشه.
کلی لاکای رنگی رنگی داشته باشه
عاشق پاستیل باشه.
رژ قرمز بزنه.
هر لباسی بهش بیاد.
وقتی اقاش بهش میگه ...
بشین اینقد شلوغ نکن...
زل بزنه تو چشای اقاش ...
دستشو بزنه به کمرش بگه نمیخوااااااااااااااام!!
کلی خاطر خواه داشته باشه...
اما فقط عزیز دل یه نفر باشه☺
همینجوری الکی گوشیشو تو ماشین عشقش جا بزاره
تا عشقش بفهمه کسی جز اون تو زندگیش نیست
یک و نیم متر زبون داشته باشه
تا جوری جوابت رو بده که فقط بتونی نگاش کنی
ترسو باشه تا تقی به توقی خورد
بترسه بپره بغل اقاش
باید وقتی اقاش با دوستاش بیرونه خوشی رو بهش کوفت کنه
خول و دیوونه باشه
جوری که عشقش بگه
خدا منو از دست این نجات بده
لوس و حسود باشه و هی قهر کنه
لوس حرف بزنه☺
اگه عاشقت باشه هر 2 دقیقه یه بار بگه
هم شیطون هم خانوم باشه
دختر باس یهو زنگ بزنه بگه بیا بریم بیرون
حرص درار باشه
لجباز باشه
دلبر باشه

 


.

 


.

 


بعله اینجوریاســت ⊙﹏⊙

 

پنجشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۴ | 19:24 | samaneh0062 |
♠✓غروره✓ من کاسه ی آشه ننت نیست…. که بزنی بشکووونی بگم دفع بلا بود…♠
♛ ببین منوووو…♡ لنگه ی منو ♡تو دنیا که «هییییییییچ»…!!! تو رویاتم نمیتونی پیدا کنی…♛ ♣Ⅱ مـــــــــــــــــن؟*؟*؟ Ⅱ♣
⇐اگه دشمن نداشتم باید به قدرت خودم شک میکردم…!!!! ⇒
↩کووووووچوووولو….پشت سرم داستان نساز…‼
↩قاطی کنم کتاااب قصه ات میکنم…▪
♥درسته عکسم کاوره هیچکی نیست…اما text هام تو پست خییییلیا ¤ چشششم گیره¤…
♥نصفه آفریقا رو من سیااااه ▅ کردم…¡¡!!!! پس ذغالتو بنداز اونور بچه! ★٭★٭!!!

پنجشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۴ | 19:6 | samaneh0062 |
♔✍مـــَن یــــه زمانـــــے خــُــوبــــے تُوُ ذاتــُـم بـُود♚.♔✓
 
♚ وَلـــــے حـــِیُـف لـُیاقـَتـا کَـــُم بـــوُدُ .♚ ☞
 
♔♚⇜خُـدایـ ــا♚♔
♚بـــِـبـَخـش دارَم بــــَـد میـــــشَم♚
 
♚بَایــد از پــَس بنــدِه هاتـ بــــَـر بیـــام♚.⇝☜
♚↺مـــــن اگـــه حــالـــــم بـــدهِ♚
♚اگــــه راهـــــــم کــــــجه↻♚
♚↺اگـــه فشـــارم همیشــه رو صَــدهِ♚
 
♚اگــه تـــا حــرفــ میـــزنـــے میگــــم خفـــه↻♚
 
♚↺اگــه بــد دهنمـــو حــرفــــام بـــــــدهِ♚
 
♚ولـــــــــــے تـــــــــــو↻♚
♚↺جــون مــادرتــــ  گیــــر نـــــــده♚
 
✓♚همینجـــوری هــم افتــادم تـــــو هُلــــم نــــده↻♚☞
✓♚مــــن عوضـــی نشـــدم فقــــط یکـــم عــــوض شـــــدم!♚
♚دیگــــه بـه کســـی خوبـــــی بیـــــش از حــــــد نمیکنــــــم کـــه فکــــر کنن خوبـــــی از خودشونـــه!!♚
 
♚دیگــــــه احتـــــرام گذاشتــــــن اضافـــــی تعطیــــــــل!♚
♚بـا هــــــر کســــــــی دقیقــا مثـــــــل خـــــــودش♚
همين
پنجشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۴ | 19:4 | samaneh0062 |
⇜عـَزیـ ـزَم ⇝
 
☜گُنده تَر از زَمیــــــــن کِه نیســــتے...∅
☜هستے؟؟؟✓
 
☜زَمین با هَمِــــــه اُبـُهـَــــتِش...↺↻
⇩زیر پاے مَنه ⇩✘

 

http://s6.picofile.com/file/8203069934/43576918221087267425.jpg

پنجشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۴ | 19:2 | samaneh0062 |
ببین من 2Afmنیستم! اگه اون میگه:اگه دیگه نداری روم هیچ میلــــــــیاگه منو نمیخوای نداره هیچ عیبـــــــــــــیمن میگم:اگه نداری دیگه روم هیچ میلـــــــــــــیاگه منو نمیخوای بدرک هــــــــــــــــــری...!!!
پنجشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۴ | 19:1 | samaneh0062 |
با مــــــن "تــــــیریپ سنـــــگین بر نــدار ...
مــن خودم ✘ WnestoN✘ عقــــابی ام !!
اونقــــدر ســـگَم !!!
کـــــه با خودم کنـــــار نـــمیـــام ..×
پـــَرِت به پَرم بگیـــره پرپری ...!
آخـــــه کی بهــــت گفته تــــــــک پری ...؟!
تو لعـــــنتی فقط دم پــــــری ~
��عـــــــــــــــــآم No خــــــــــــآص ��

 

پنجشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۴ | 19:0 | samaneh0062 |
 

http://uupload.ir/files/ida5_116.jpg

 

 

 

منَِ ی  دُختَریم ََکِه خِیِـلےْ

زؤد عَصَبْے میشَم
و
تآ یهِ چیزئ میگے  تُند جَؤآبِتؤ میدَم

لَجْبآزَم...

 


من از اون دسَِتِه دخَِتراٍُْیٌَیم
  کهِ بآ آهَنگ غَمگین گِریهِ میکُنَم

یهِ دُختَریے امَِ کهَِ ؤقتِِِے بآ یکًَِی دَعٍَوآشؤن میِشهِ

 


میگَم مُهِم
 نیسْ ؤلے أز دَرؤن آتیش میگیرَم

یهِ ؤَقتآیے میگَم خؤآبَم میآد ؤلے تآ صُبح

 


آهَنگ
 گؤش میدَمو و أَشکْ میریزَم 

مَُِن یِِ عٌِالَِمِهَ غُصهِ هآئ یؤاشَکے  دآرَم..

 


" یه کم درکم کن.  .  .  ..
پنجشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۴ | 18:56 | samaneh0062 |

 

 

ممکنه کوتاه بیام


ولی


کووووووو تا بیام !!!!!


ﺣـــﺎﻝ ﻧِـــﻤﯽ ﮐُﻨﯽ ﺑـــﺎ ﻣـــﺎ ﺑــﺎﺷﯽ ... ؟؟


ﻫـــﻪ ﻫـــﻪ,,,


ﺁﺏ ﻗـــﻨﺪ ﺑُــﺨﻮﺭ ﺭﻭ ﺑــﻪ ﺭﺍ ﺷـﯽ ...


ما باختیم...قبول....!


ولی اونا که بردن هنوز به باخت ما نرسیدن...!!


ﺧــﻮﺏ ﮔﻮﺷﺎﺗﻮ ﻭﺍ ڪُﻦ ﺑِﺒﯿﻦ ﭼﯽ ﻣﯿﮕَﻢ :


ﻣﯿﮕَﻢ ﻭ ﻣﯿﺨَﻨﺪﻡ ﺍﻣﺎ ﻟــــــﺎﺱ ﻧِﻤﯿﺰَﻧـَـــﻢ ...!!


ﻣُﻮﺩَﺑﺎﻧﻪ ﻭَ ﺑﺎ ﻟَﺤﻦ ﺧﻮﺏ ﺟﻮﺍﺑِﺘﻮ ﻣﯿﺪَﻡ


ﺍَﻣﺎ ﺗﯿڪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺭﻡ ...!!.!!


عزیزم اصلا ما کی باشیم


که بخوایم در حد شما لاشی باشیم .. !


ﺗﻮ ﻭﯾﺘـــﺮﯾﻦ ﺑــــﺎﺵ ﺑــــﺎ ﯾﻪ ﻣِـــــﺘﺮ ﺧﺎﮐـــــــ


ﺍﻣﺎ ﺗِﺴﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑــِـﺮﻧﺪ ﻧــــــﺒﺎﺷــــــ ....!!


ﺍﮔــﻪ ﺍﺯﻣـــﻦ ﺑــــﺪﺕ ﻣﯿـــﺎﺩ...


ﺩﻟﯿﻠﺸــــﻮ ﺑـــﺎ ﻣـﺎﮊﯾــــﮏ ﺭﻭﯼ ﺩﯾــــﻮﺍﺭ ﺑﻨــــﻮﯾـــﺲ...


بـعـــد ﺳــــﺮتـو ﺑﮑــــﻮﺏ ﺗـــﻮ ﻫﻤــﻮﻥ ﺩﯾــــﻮﺍﺭ ﺗـــﺎ ﺟـﻮﻧــﺖ ﺩﺭﺍد...


اﺻــﻼً ﺑـــﺮﺍﻡ ﻣﻬـــﻢ ﻧـﯿـﺴـــﺖ...!!


هههه...


عاره...


موفق باشی

سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۹۴ | 15:26 | samaneh0062 |
Ghalebhaa